Nr: 56 din: 18-05-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanelor responsabile pentru relația cu societatea civilă și de aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăla nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău