Nr: 54 din: 11-04-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a Dnei ...., cu domiciliul în Comuna Oncești, sat ........, Județul Bacău, în funcția de asistent personal al numitului - persoană cu handicap grav