Nr: 4 din: 11-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a Dnei ........, cu domiciliul în Comuna Oncești, sat......, str. ........., nr. ...., Județul Bacău, în funcția de asistent personal al numitei ............. - persoană cu handicap grav