Nr: 36 din: 09-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Dlui PISERU BOGDAN-NICOLAE în funcţia publică de execuție de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional DEBUTANT, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău