Nr: 26 din: 26-03-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de concurs în vederea organizării şi desfăşurării concursului/examenului de promovare în grad profesional din data de 26 aprilie 2021, de la gradul profesional ,,ASISTENT”
la gradul profesional ,,PRINCIPAL” al funcției publice ocupate de ,,REFERENT” în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău