Nr: 19 din: 16-02-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încetarea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ nr. 2/31.03.2022 al Dlui ....., ca urmare a demisiei acestuia din funcția contractuală de șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului