Nr: 18 din: 16-02-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzator gradaţiei 2, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Drei PROSIE ALEXANDRA – consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău