Nr: 16 din: 01-02-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea drei PROSIE ALEXANDRA funcţionar public definitiv prin transformarea postului de consilier – clasa I, grad profesional ,,debutant’’ în funcţia publică de execuţie de CONSILIER – clasa I, grad profesional ,,ASISTENT’’ în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău