Nr: 11 din: 19-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 06 martie 2023 pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENTULUI AGRICOL, URBANISM, CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău