Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat 30-01-2018
12 / 2018 cu privire la aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență, precum și de reprezentare juridică pentru anul 2018, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Comunei Oncești, județul Bacău 30-01-2018
11 / 2018 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017 la nivelul U.A.T. Comuna Oncești, județul Bacău 30-01-2018
10 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate pe raza Comunei Oncești, județul Bacău 30-01-2018
9 / 2018 cu privire la stabilirea cuantumului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, pentru anul 2018 30-01-2018
8 / 2018 cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncești, județul Bacău, pentru perioada anului 2017 30-01-2018
7 / 2018 privind aprobarea Structurii Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019 30-01-2018
6 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 30-01-2018
5 / 2018 privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS 30-01-2018
4 / 2018 privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB 30-01-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează