Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna martie 2018 27-04-2018
22 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a Orașului Comănești, județul Bacău 22-03-2018
21 / 2018 cu privire la aprobarea subvenționării excursiei organizate cu elevii școlilor din Comuna Oncești în cadrul Programului Național "Școala Altfel- 2018" din perioada 26.03.2018-30.03.2018, prin alocarea sumei de 4.000 lei din bugetul local al Comunei Oncești, județul Bacău 22-03-2018
20 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna februarie 2018 22-03-2018
19 / 2018 cu privire la aprobarea priorităților, obiectivelor și a planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Oncești, județul Bacău, pentru anul 2018 19-02-2018
18 / 2018 cu privire la aprobarea achiziționării unor servicii de reprezentare juridică pentru anul 2018, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Comunei Oncești, județul Bacău 19-02-2018
17 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna ianuarie 2018 19-02-2018
16 / 2018 privind aprobarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018 la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău 19-02-2018
15 / 2018 cu privire la modificarea și completarea HCL Oncești nr 39/03.07.2017 privind implementarea Proiectului "Extindere și dotare cu instalații termice Școala generală, Comuna Oncești, județul Bacău" 02-02-2018
14 / 2018 privind modificarea Anexei la HCL Oncești nr 16/29.05.2003 în baza căreia a fost modificată și completată Anexa nr 56 la H.G. nr 1347/2001 cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oncești prin H.G. nr 588/2006 02-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează