Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate pe raza Comunei Oncești, județul Bacău 30-01-2018
9 / 2018 cu privire la stabilirea cuantumului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, pentru anul 2018 30-01-2018
8 / 2018 cu privire la propunerea unui evaluator pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Oncești, județul Bacău, pentru perioada anului 2017 30-01-2018
7 / 2018 privind aprobarea Structurii Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019 30-01-2018
6 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 30-01-2018
5 / 2018 privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS 30-01-2018
4 / 2018 privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB 30-01-2018
3 / 2018 privind modificarea Anexei nr 1 la HCL Oncești nr 33/18.11.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 30-01-2018
2 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna decembrie 2017 30-01-2018
1 / 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului Secțiunii de dezvoltare a anului 2017 08-01-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează