Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna februarie 2018 22-03-2018
19 / 2018 cu privire la aprobarea priorităților, obiectivelor și a planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a Comunei Oncești, județul Bacău, pentru anul 2018 19-02-2018
18 / 2018 cu privire la aprobarea achiziționării unor servicii de reprezentare juridică pentru anul 2018, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Comunei Oncești, județul Bacău 19-02-2018
17 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna ianuarie 2018 19-02-2018
16 / 2018 privind aprobarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018 la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău 19-02-2018
15 / 2018 cu privire la modificarea și completarea HCL Oncești nr 39/03.07.2017 privind implementarea Proiectului "Extindere și dotare cu instalații termice Școala generală, Comuna Oncești, județul Bacău" 02-02-2018
14 / 2018 privind modificarea Anexei la HCL Oncești nr 16/29.05.2003 în baza căreia a fost modificată și completată Anexa nr 56 la H.G. nr 1347/2001 cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oncești prin H.G. nr 588/2006 02-02-2018
13 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat 30-01-2018
12 / 2018 cu privire la aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență, precum și de reprezentare juridică pentru anul 2018, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Comunei Oncești, județul Bacău 30-01-2018
11 / 2018 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017 la nivelul U.A.T. Comuna Oncești, județul Bacău 30-01-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează