Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2018 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2018 a aparatului de specialitate al primarului 31-07-2018
32 / 2018 Hotarare privind includerea in domeniul Public a unor suprafete de teren 31-07-2018
31 / 2018 Hotarare privind aprobare decont transport cadre didactice 31-07-2018
30 / 2018 privind aprobarea Planului Anual și de Perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență în anul 2018, la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău 15-06-2018
29 / 2018 privind aprobarea documentației de alipire a 2(două) suprafețe de teren în suprafață totală de 7.081 mp, suprafață destinată amenajării unui teren de sport, situate în intravilanul și extravilanul Comunei Oncești, Sat Satu Nou, județul Bacău 15-06-2018
28 / 2018 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oncești, aprobat prin Anexa nr 56 la H.G. nr 1347/2001 și prin H.G. nr 588/2006 15-06-2018
27 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna mai 2018 15-06-2018
26 / 2018 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor didactice și personalului auxiliar din unitățile de învățământ din Comuna Oncești, județul Bacău, pentru luna aprilie 2018 31-05-2018
25 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, județul Bacău, pentru lunile Mai, Iunie și Iulie 2018 31-05-2018
24 / 2018 privind aprobarea exonerării de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plății acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal și pe care personalul plătit din fonduri publice din cadrul administrației publice locale a Comunei Oncești, județul Bacău trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii conform Deciziei nr 32/28.07.2017 a Camerei de Conturi- Județul Bacău 27-04-2018
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează