Nr: 80 din: 12 12 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind declararea ca bun de interes public local și de utilitate publică a terenului arabil în suprafață de 992 m2 situat în extravilanul Comunei Oncești și inclus în domeniul publical Comunei Onceşti, Judeţul Bacău și aprobarea solicitării de scoatere din circuitul agricol a terenului în cauză, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,INFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACAU”