Nr: 54 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea componenței COMISIEI DE SPECIALITATE NR. I a Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău - Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinei și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism