Nr: 53 din: 27 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții și aprobarea Structurii organizatorice din cadrul administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Judetul Bacău