Nr: 52 din: 31 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea pozițiilor 53 şi 54 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Oncești, Județul Bacău, însușit de Consiliul Local Oncești prin Hotărârea nr. 15/27.08.1999, aprobat prin Anexa nr. 56 la H.G. nr. 1347/2001 şi modificat prin H.G. nr. 588/2006