Nr: 50 din: 29 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și a transformării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti