Nr: 49 din: 29 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna OCTOMBRIE 2021