Nr: 40 din: 20 07 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Raportului de evaluare și a Procesului-Verbal de negociere directă a achiziționării suprafeței de teren de 6.177 m2 situat în Comuna Oncești, sat Dealu Perjului, Județul Bacău, precum și mandatarea primarului Comunei Oncești, Județul Bacău pentru încheierea Contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică