Nr: 33 din: 29 06 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea PLANULUI ANUAL si de PERSPECTIVA pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2020, la nivelul Comunei Oncesti, Județul Bacău