Nr: 32 din: 26 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însuşirea Raportului de audit nr. CCBC/2023-40707/29.05.2023 şi a Scrisorii nr. CCBC/2023-40721/29.05.2023 întocmite de Camera de Conturi - Judeţul Bacău în urma acţiunii: ,,Audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău la data de 31.12.2022