Nr: 42 din: 28 09 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local