Nr: 22 din: 22 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a Orașului Comănești, județul Bacău