Nr: 88 din: 03 06 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încetarea Contractului individual de munca al Dnei .................., angajat contractual, pe perioadă nedeterminată, pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap I grav - .................