Nr: 87 din: 21 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 11 august 2022 pentru ocuparea functiei publice vacante de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional SUPERIOR în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău