Nr: 49 din: 24 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzator gradaţiei 3, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in munca, Dlui ȘOICA IONEL – angajat contractual pe postul de muncitor în cadrul Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Judetul Bacau