Nr: 2 din: 16 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea dnei CIUDIN DANIELA funcţionar public definitiv prin transformarea postului de consilier – clasa I, grad profesional ,,debutant’’ în funcţia publică de execuţie de CONSILIER – clasa I, grad profesional ,,ASISTENT’’ în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti, judeţul Bacău