Nr: 192 din: 07 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încadrarea și numirea Dnei HÂNCU LOREDANA-OANA în funcţia publică de execuție de CONSILIER – clasa I, grad profesional ASISTENT în cadrul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL și ACHIZIȚII PUBLICE din aparatul de specialitate
al primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău