Nr: 191 din: 06 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea drei SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA funcţionar public definitiv prin transformarea postului de referent – clasa a III-a, grad profesional ,,debutant’’ în funcţia publică de execuţie de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional ,,ASISTENT’’ în cadrul
Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău