Nr: 190 din: 29 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea evaluatorului activităţii funcţionarului public debutant SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA, referent în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău, la terminarea perioadei de stagiu