Nr: 167 din: 05 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzator gradaţiei ..., ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in munca, Drei ............ – referent asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău