Nr: 155 din: 09 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 31 ianuarie 2022 pentru ocuparea functiei publice vacante de CONSILIER – clasa I, grad profesional DEBUTANT în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău