Nr: 149 din: 21 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la desemnarea Dlui TĂNASE CIPRIAN-IONUȚ – șef S.V.S.U. în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecția Mediului, persoana responsabilă la nivelul U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău cu REGISTRUL pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare a apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, precum și cu elaborarea formularelor necesare înregistrării proprietarilor în Registru