Nr: 124 din: 17 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încadrarea și numirea Dnei MARDARE LOREDANA-OANA în funcţia publică de execuție de REFERENT – clasa a III-a, grad profesional SUPERIOR în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul
de specialitate al primarului Comunei Oncești, Judeţul Bacău